Poppy Honey Pot

Poppy Honey Pot with matching Ceramic Poppy Honey Drizzler by Ceramika Zaklady.

Unikat (unique)  Pattern.

Dimensions Honey Pot 19.3cm (h) x 12.5cm. Honey stick  17.9cm long.

Capacity 400ml.

£65.00

3 in stock

Category: